KIRA
Dataflow tilannekuvaportaali

Tervetuloa KIRA dataflow -tilannekuvaportaaliin! Olemme koonneet kiinteistö- ja rakentamisalan (KIRA-ala) digitaaliseen kehittämiseen liittyen tilannekuvaa eri hankkeista ja näiden riippuvuuksista.
Rakennettu ympäristö on nopeatempoisen teknisen ja toiminnallisen kehityksen keskellä, jossa erityisesti digitaalisen kehityksen ympärillä tapahtuu paljon ja nopeasti. Tilannekuvaportaali on rakennettu KIRA Dataflow -hankkeessa pilottina, jonka yhteistyökumppani on Ympäristöministeriö. Tavoitteemme on muodostaa KIRA-alalle digitaalisen kehittämistyön perusta, digitaalinen rakennekirjasto, jonka tiedon perustalle voi alan kehitystyötä hyödyntää. Lisäksi kokoamme toimialan yhteisiä kehityshavaintoja, tietotarpeita ja tutkimustuloksia. Työssä kokeillaan uudenlaista kerroksittaista tiedon jäsentelyä. Sisältö on kehitysvaiheessa ja se muokkautuu keskustelujen pohjalta.
kira

Tilannekuvan teemakerrokset

Yhteentoimivuus ja digitaalisten ratkaisujen tuottaminen edellyttävät, että tunnemme ympäröivän kehitystyön tilannekuvan entistä paremmin. Erityisesti digitaalisten ratkaisujen osalta tietovirtojen kehityksen tilanneymmärrys on merkittävä, jotta mm. standardeja voidaan hyödyntää. Olemme jäsentäneet tilannekuvaportaalin viiteen teemakerrokseen, jonka malli on sovellettu älykkäiden sähköverkkojen CENELEC viitearkkitehtuurista.

Liiketoiminta

kerroksen sisällä koostetaan ensivaiheessa havaintoja KIRA-alan yritysten kehitystyöstä millä kasvatetaan organisaation liiketoimintapotentiaalia tai palveluita. Lisäksi kerrokselta löytyy linkkejä mm. KIRA-alan liiketoimintaekosysteemeihin ja myöhemmin myös esimerkiksi yhteiskehittämishankkeita.

Regulaatio

kerroksen sisällä kuvataan toimialan ohjeiden, sääntöjen sekä lainsäädännön kehitystyötä KIRA-alan digitalisaation näkökulmasta.

Informaatio- ja data

kerroksen sisällä kuvataan tiedon virtaamiseen liittyvää kehitystyötä, standardeja ja tutkimustuloksia. Lähtötilanteessa kerroksella esitellään havaintoja KIRA Dataflow-hankkeen aikana tehdyistä löydöksistä liittyen tietojen virtaamiseen.

Järjestelmät

kerroksen sisällä kuvataan KIRA-alalla käytössä olevia teknisiä järjestelmiä sekä näitä kehittäviä hankkeita.

Toiminnot ja käyttötapaukset

kerroksen sisälle kootaan keskeisiä KIRA-alalla työn alla olevia digitalisaatioon liittyviä käyttötapauksia.

Liiketoiminta

havaintoja KIRA-alan yritysten kehitystyöstä

Informaatio ja data

kuvataan tiedon virtaamiseen liittyvää kehitystyötä, standardeja ja tutkimustuloksia.

Toiminnot ja käyttötapaukset

kootaan keskeisiä KIRA-alalla työn alla olevia digitalisaatioon liittyviä käyttötapauksia.