Tietokerros
Informaatio ja data
Rakennetun ympäristön digitalisoituminen edellyttää, että pystymme kytkemään datalla yhteen rakennukset, infran ja palvelut. Tämä on mahdollista vain, mikäli tietopääoma on kunnossa ja tietopääoman avulla saadaan uudet teknologiaratkaisut käyttöön.
OSIOT
Standardit ja standardointityö
KIRA Dataflow: KIRA-alan tietopääoma
KIRA Dataflow: Tiedon tarpeet KIRA-alalla
KIRA dataflow: kokemukset KIRA-alan tiedon hyödyntämisestä

Tiedon tulee virrata

Rakennetun ympäristön tiedoilla on keskeinen rooli läpi niin julkisen kuin yksityisen sektorin toiminnassa mm. verotuksessa, tilahallinnassa, koko rakentamisen prosessissa, kaavoituksessa jne. Kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä tapahtuu merkittävästi kehitystyötä, joka kulminoituu tällä hetkellä rakennetun ympäristön tietojen liikkumiseen.

Informaatio ja data -teemakerroksessa kokoamme KIRA-alan tietojen liikkumiseen liittyviä määrityksiä, standardeja ja alan käytäntöjä. Kokoamme tähän sivulle alan tutkimustuloksia, alan huomioita ja tarkastelemme KIRA-alan tiedon virtaamiseen liittyvää kehitystyötä. Nostamme esiin haastatteluiden ja hankkeiden pohjalta arkipäiväisiä havaintoja eri näkökulmista toimialan tietopääoman kehittämiseen. 

Standardit

Standardit ja standardointityö

Kiinteistö- ja rakentamisalan tietopääomaan liittyvät standardit ja tähän liittyvä standardointityö.

Lue lisää
Tutkimus

KIRA Dataflow: KIRA-alan tietopääoma

Kiinteistö- ja rakennusalan digitaalista tietopääomaa on paljon ja sen piiriin katsotaan kuuluvan laajasti eri tietosisältöjä.

Lue lisää
Tutkimus

KIRA Dataflow: Tiedon tarpeet KIRA-alalla

Kiinteistö- ja rakennusalan (KIRA) datapääoma on yksityisen ja julkisen sektorin muodostama monimutkaisesti linkittynyt kokonaisuus. Selvitimme KIRA Dataflow-hankkeessa tiedon liikkumista ja eri toimijoiden näkemyksiä tiedonhyödyntämisestä.

Lue lisää
Tutkimus

KIRA dataflow: kokemukset KIRA-alan tiedon hyödyntämisestä

Tiedon epäjatkuvuuskohdat, virheet ja yhteentoimimattomuus ovat keskeinen este, että tieto ei virtaa eri osapuolten prosessien tai elinkaaren vaiheiden välillä.

Lue lisää