KIRA Dataflow: KIRA-alan tietopääoma

Kiinteistö- ja rakennusalan digitaalista tietopääomaa on paljon ja sen piiriin katsotaan kuuluvan laajasti eri tietosisältöjä. KIRA Dataflow-hankkeessa useat toimijat tunnistivat laajasti eri tietoja, jotka kuuluvat KIRA-toimialan piiriin. Kokeilimme toteuttaa päätietoryhmämäärittelyn KIRA-Dataflow hankkeeessa käytyjen haastattelujen pohjalta sekä yhdistäen olemassa olevia määrittelyjä mm. julkisista lähteistä. Hankkeessa huomasimme, että KIRA-alalla ei ole määriteltynä yhteistä päätietoryhmämäärittelyä.