Tietokerros
Liiketoiminta
Kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä tapahtuu digitaalisen kehityksen ympärillä hyvin monipuolisesti kehitystyötä. Liiketoiminta-kerrokselta kerrotaan havaintoja KIRA-alan digitalisaation liiketoimintakehityksestä, kootaan kehitystyötä ja -projekteja millä kasvatetaan organisaation liiketoimintapotentiaalia tai palveluita.

Tutkimus

KIRA dataflow: KIRA-alan yritysten sisäinen digitalisaatiokehitys

Rakennustietosäätiön KIRA dataflow -hankkeen haastatteluista nousi koottuja havaintoja KIRA-alan digitaalisten kyvykkyyksien kehittämisestä.

Ekosysteemit

KIRA-alan liiketoimintaekosysteemit

KIRA-alalla on käynnissä liiketoimintaekosysteemejä, joissa kehitetään ratkaisuja usean yrityksen voimin.

Kehitysteema

Kiinteistö- ja rakentamisalan kehittyvät digisovellukset ja konseptit

Rakenteilla..
Kehitysteema

Kiinteistö- ja rakentamisalan (digi) kehitykseen liitetyt agendat

Rakenteilla..