KIRA dataflow: KIRA-alan yritysten sisäinen digitalisaatiokehitys

Rakennustietosäätiön KIRA dataflow -hankkeen haastatteluista nousi koottuja havaintoja KIRA-alan digitaalisten kyvykkyyksien kehittämisestä. KIRA-alalla on eri roolin yrityksien kesken on hajontaa millaisia digitaalisia kyvykkyyksiä priorisoidaan. Toisille yrityksille prioriteeteissä korkealla ovat omat sisäiset ICT-ratkaisut ja datanhallintaratkaisut, toisille taas alihankinnan ja tuotantoprosessin digitaaliset tiedonhallintavälineet